Bezpłatny e-book IATF 16949 - do pobrania

Po pierwszej edycji szkolenia IATF 16949 zebraliśmy najczęściej padające pytania. Chcemy, aby wiedze nt. interpretacji IATF trafiała do jak najszerszego grona osób zainteresowanych. Dlatego postanowiliśmy udostępnić pytania wraz z odpowiedziami. Zachęcam do zapoznania się.

.
Lista pytań
 1. Tematyka planów awaryjnych. Punkt 6.1.2.3. W jaki sposób odnieść się do planów awaryjnych w praktyce? Jak to zrozumieć i jak to przeprowadzać?
 2. Wymagania prawne i regulacyjne (punkt 8.4.2.2. ). Zdefiniowanie wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa, funkcjonalności produktu. Co w przypadku niespełnienia tego wymagania?
 3. Dokumentacja procesowa, tworzenie instrukcji standardów pracy. To jest często punktowany temat przez audytorów.
 4. W jaki sposób nadzorować dostawców, w kontekście rozwoju ich systemu zarządzania jakością?
 5. Czy jeżeli rework, który jest wykonywany na konkretnym produkcie, prowadzi do osiągnięcia wyrobu zgodnego, ale ilość np. powłoki subpartu nie jest zgodna rysunkowo ze specyfikacją, ale finalnie jest zgodny, to czy ten temat poruszać?
 6. Operacje przeróbki są w planie kontroli, które klient ma przedłożone na początku wdrożenia wyrobu. Dlatego nie ma wymaganych zatwierdzeń przy każdej przeróbki w naszej organizacji.
 7. Mam pytanie co do wyłączeń z normy – co to oznacza?
 8. Jak podejść do przypadku gdy Klient podaje, że rynkami docelowymi jest cały świat. Jak przeanalizować wymogi regulacyjne i prawne, aby nic nie ominąć? Czy kierować się jedynie wytycznymi z umów z Klientem?
 9. Czy jeśli organizacja dobiera np. materiał zgodny z wymaganiami Klienta (właściwości, itp.) to wciąż musi transferować „te” wymagania Klienta do dostawcy? 
 10. Czy wystarczą potwierdzenia samej organizacji (testy wewnętrzne lub zewnętrzne)?
 11. Czy zmiana stosowanej chemii (inny dostawca) w procesie, również wymaga nowego PPAP-u i poinformowania klienta?
 12. Co jeśli zmiana w BOM jest chwilowa? Np. nie mamy danej uszczelki, ale mamy 1000 uszczelek innego dostawcy do użycia na krótki okres? Czy w takim przypadku jest wymagany nowy PPAP? 
 13. Wskaźniki efektywności i skuteczności. Czy któryś z nich odnosi się do danych finansowych, bo spotkałam się z takim stwierdzeniem? Jak z punktu widzenia audytora wygląda kwestia gdy w procesie nie jest badana efektywność.
 14. Czy standard IATF jest normą?
 15. W jaki sposób wdrożyć wymagania IATF do firmy tier II?
 16. Na czym polega podejście procesowe według IATF?
 17. Właściciele procesów punkt 5.1.1.3. W jaki sposób przydziela się takie osoby? Kto może być właścicielem procesu?
 18. Mam pytanie do punktu 8.4.1.2 podpunkt a) ocena ryzyka dla dostawcy. Szukam przykładu jak udowodnić spełnienie tego punktu? Jakiś formularz, który należy wypełnić dla nowych dostawców? b) I przy okazji też w obszarze dostawców: ze względu na obecną sytuację audyty u dostawców są ograniczone. Czy w przypadku przesunięcia audytu ujętego w harmonogramie trzeba się z tego jakoś wytłumaczyć, jeśli tak to w jaki sposób? Czy wystarczy rewizja harmonogramu z adnotacją, czy są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty?
 19. Jak według IATF powinno się zatwierdzać wyroby?
 20. U nas jest kontrola jakości po każdej operacji – a czasem operacji jest po 5-7. Czy rzeczywiście wymagana jest KJ po każdej operacji? Wiadomo, że zapis z tego, że operacja się odbyła, musi być. Ale czy kontrola jakości?
 21. Co się dzieje gdy audytor podczas audytu identyfikuje czynność kontrolną np. pracownika produkcyjnego, a nie ma tej czynności w Planie Kontroli? Pewna niezgodność?

Przykładowe lekcje ze szkolenia 👇

2021 Copyright Sztuka Jakości – Polityka PrywatnościRegulamin