Problem Solving – Metoda 8D

ROZWIĄZYWANIE SKOMPLIKOWANYCH PROBLEMÓW
W 3 KROKACH
Poznaj najlepszą metodę rozwiązywania problemów i wykonywania analizy przyczynowo-skutkowej