SPC – prewencyjne zarządzanie jakością. Teoria i automatyzacja w Excelu.

Kompleksowe, 5 tygodniowe szkolenie na temat SPC, czyli statystycznego sterowania procesem. Nauczysz się jak przewidywać przyszłość jakości procesu na podstawie głównych narzędzi jakości i wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk. Szkolenie to nie tylko teoria, ale również praktyka.  Nauczę Cię wykorzystywać Excel do tworzenia automatycznych raportów SPC.

Więcej informacji o kursie znajdziesz na stronie: http://inzynierjakosci.pl/kurs-3-spc/